Neutron transmutation doping effect on the optical property of germanium nanocrystals

Kai Sun

Associate Research Scientist

kaisun@umich.edu

2800 Plymouth Road, NCRC Building 22 G013

T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Youwen Hu, Tiecheng Lu, Shaobo Dun, Qiang Hu, Caofeng You, Qingyun Chen, Ningkang Huang, Lev Resnick, Issai Shlimak, Kai Sun, and Wen Xu (2009)

SCRIPTA MATERIALIA, 61(10):970-973.

Document Actions