Soluble InP and GaP Nanowires: Self-Seeded, Solution-Liquid-Solid Synthesis and Electrical Properties

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Zhaoping Liu, Kai Sun, Wen-Bin Jian, Dan Xu, Yen-Fu Lin, and Jiye Fang (2009)

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 15(18):4546-4552.