Slip corona surrounding bilayer graphene nanopore

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Liang Qi, Yunwei Mao, and Ju Li (2012)

NANOSCALE, 4(19):5989-5997.

Document Actions