Asymmetric 3D Elastic-Plastic Strain-Modulated Electron Energy Structure in Monolayer Graphene by Laser Shocking

Rachel S. Goldman

Professor

rsgold@umich.edu

2094 H.H. Dow Building

T: (734) 647-6821

Bio

Projects

Publications

Research Facilities

Group


Maithilee Motlag, Prashant Kumar, Kevin Y Hu, Shengyu Jin, Ji Li, Jiayi Shao, Xuan Yi, Yen-Hsiang Lin, Walrath, Jenna C, Lei Tong, Xinyu Huang, Rachel S Goldman, Ye, Lei, and Gary J Cheng (2019)

ADVANCED MATERIALS, 31(19).

Document Actions